TCty May 10 - CTCP:

Người lao động muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Nhiều người lao động TCty May 10 - CTCP yên tâm công tác bởi tiện lợi khi gửi trẻ ở Trường Mầm non May 10.  Ảnh: X.T
Nhiều người lao động TCty May 10 - CTCP yên tâm công tác bởi tiện lợi khi gửi trẻ ở Trường Mầm non May 10. Ảnh: X.T
Nhiều người lao động TCty May 10 - CTCP yên tâm công tác bởi tiện lợi khi gửi trẻ ở Trường Mầm non May 10. Ảnh: X.T
Lên top