Người lao động mong sớm nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều NLĐ mong muốn được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ. Ảnh: Nam Dương
Nhiều NLĐ mong muốn được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ. Ảnh: Nam Dương
Nhiều NLĐ mong muốn được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ. Ảnh: Nam Dương
Lên top