Người lao động mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu

Công nhân ngoài 40 thường sức khoẻ sẽ không đảm bảo để tham gia lao động sản xuất trực tiếp. Họ mong muốn được giảm tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu. 
Ảnh: Đỗ Phương
Công nhân ngoài 40 thường sức khoẻ sẽ không đảm bảo để tham gia lao động sản xuất trực tiếp. Họ mong muốn được giảm tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu. Ảnh: Đỗ Phương
Công nhân ngoài 40 thường sức khoẻ sẽ không đảm bảo để tham gia lao động sản xuất trực tiếp. Họ mong muốn được giảm tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top