Tiếp vụ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hàm Long (Bắc Ninh) sa thải trái luật hàng loạt lao động:

Người lao động mong mỏi được hỗ trợ thuê luật sư

Bà Trịnh Thị Ngân trình bày sự việc với phóng viên Báo Lao Động.Ảnh: TẤT THẢO
Bà Trịnh Thị Ngân trình bày sự việc với phóng viên Báo Lao Động.Ảnh: TẤT THẢO
Bà Trịnh Thị Ngân trình bày sự việc với phóng viên Báo Lao Động.Ảnh: TẤT THẢO
Lên top