ảnh hưởng bởi Dịch COVID-19: đời sống, việc làm của hàng triệu lao động đang rất khó khăn

Người lao động mong không bị thu thuế với khoản trợ cấp mất việc

CN Đặng Hoài Hận vừa bị chấm dứt HĐLĐ ngày 20.6. Ảnh: Nam Dương
CN Đặng Hoài Hận vừa bị chấm dứt HĐLĐ ngày 20.6. Ảnh: Nam Dương
CN Đặng Hoài Hận vừa bị chấm dứt HĐLĐ ngày 20.6. Ảnh: Nam Dương
Lên top