Người lao động mong có thu nhập ổn định

Người lao động đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại khu vực đăng tin tuyển dụng gần cổng vào KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Tú Quỳnh
Người lao động đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại khu vực đăng tin tuyển dụng gần cổng vào KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Tú Quỳnh
Người lao động đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại khu vực đăng tin tuyển dụng gần cổng vào KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Tú Quỳnh
Lên top