Người lao động miền Trung mong chờ chương trình "Triệu liều vaccine"

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lên top