Người lao động mất việc muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần điều kiện gì?

Người lao động bấm số thứ tự, chờ đến lượt để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh PV.
Người lao động bấm số thứ tự, chờ đến lượt để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh PV.
Người lao động bấm số thứ tự, chờ đến lượt để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh PV.
Lên top