Người lao động mất việc làm: Nên đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đến giải quyết các thủ tục tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (ảnh chụp trước ngày 1.4.2020). Ảnh: Lê Hoa
Người lao động đến giải quyết các thủ tục tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (ảnh chụp trước ngày 1.4.2020). Ảnh: Lê Hoa
Người lao động đến giải quyết các thủ tục tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (ảnh chụp trước ngày 1.4.2020). Ảnh: Lê Hoa
Lên top