Người lao động mất việc đồng loạt xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân Công ty TNHH Đồ bơi Thống Nhất (Khu Công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa) chia sẻ khó khăn khi công việc bị cắt giảm sau dịch. 
Ảnh: Phương Linh
Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân Công ty TNHH Đồ bơi Thống Nhất (Khu Công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa) chia sẻ khó khăn khi công việc bị cắt giảm sau dịch. Ảnh: Phương Linh
Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân Công ty TNHH Đồ bơi Thống Nhất (Khu Công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa) chia sẻ khó khăn khi công việc bị cắt giảm sau dịch. Ảnh: Phương Linh
Lên top