CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA:

Người lao động luôn là tài sản quý giá nhất

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch CĐ Cty Thủy điện Sơn La - đọc báo cáo tại hội nghị NLĐ năm 2017. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch CĐ Cty Thủy điện Sơn La - đọc báo cáo tại hội nghị NLĐ năm 2017. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch CĐ Cty Thủy điện Sơn La - đọc báo cáo tại hội nghị NLĐ năm 2017. Ảnh: PV
Lên top