Người lao động lo lắng

Nhân viên đảm bảo chạy tàu ga Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên đảm bảo chạy tàu ga Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên đảm bảo chạy tàu ga Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top