Doanh nghiệp nợ 40 tỉ đồng tiền lương và bảo hiểm xã hội:

Người lao động lao đao

Phần lớn, người lao động mong muốn lãnh đạo Công ty Nam Nung sớm có giải pháp tháo gỡ để họ được nhận lương. Ảnh: P.V
Phần lớn, người lao động mong muốn lãnh đạo Công ty Nam Nung sớm có giải pháp tháo gỡ để họ được nhận lương. Ảnh: P.V
Phần lớn, người lao động mong muốn lãnh đạo Công ty Nam Nung sớm có giải pháp tháo gỡ để họ được nhận lương. Ảnh: P.V
Lên top