Người lao động làm việc tại nhà, vừa làm vừa nghỉ có đóng BHXH không?

Người lao động làm việc tại nhà, vừa làm vừa nghỉ có đóng BHXH không? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người lao động làm việc tại nhà, vừa làm vừa nghỉ có đóng BHXH không? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người lao động làm việc tại nhà, vừa làm vừa nghỉ có đóng BHXH không? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top