Người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm

Doanh nghiệp sẽ được thỏa thuận với người lao động tăng giờ làm thêm/tháng. Ảnh minh họa: LDO.
Doanh nghiệp sẽ được thỏa thuận với người lao động tăng giờ làm thêm/tháng. Ảnh minh họa: LDO.
Doanh nghiệp sẽ được thỏa thuận với người lao động tăng giờ làm thêm/tháng. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top