Người lao động làm gì để vượt qua dịch: Đầu tư chuyển đổi việc làm mới

Người lao động trả lời phỏng vấn bằng tiếng Trung vào Công ty Luxshare ICT. Ảnh: Thảo - Phương
Người lao động trả lời phỏng vấn bằng tiếng Trung vào Công ty Luxshare ICT. Ảnh: Thảo - Phương
Người lao động trả lời phỏng vấn bằng tiếng Trung vào Công ty Luxshare ICT. Ảnh: Thảo - Phương
Lên top