Người lao động Lâm Đồng góp 432 đơn vị máu qua "Hành trình đỏ"

LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Hoàng Thanh
LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Hoàng Thanh
LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Hoàng Thanh
Lên top