Người lao động làm công việc nặng nhọc có thể được nghỉ hưu sớm tới 10 năm

Bộ Trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình thêm về những nội dung đại biểu cho ý kiến, tranh luận. Ảnh:Quochoi.vn
Bộ Trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình thêm về những nội dung đại biểu cho ý kiến, tranh luận. Ảnh:Quochoi.vn
Bộ Trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình thêm về những nội dung đại biểu cho ý kiến, tranh luận. Ảnh:Quochoi.vn
Lên top