Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường:

Người lao động là động lực giúp doanh nghiệp trường tồn và phát triển