Người lao động không ngừng học để nâng cao trình độ, kỹ năng

Công nhân lao động luôn cần học tập, nâng cao trình độ kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của công việc, tăng thu nhập của mình. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Công nhân lao động luôn cần học tập, nâng cao trình độ kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của công việc, tăng thu nhập của mình. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Công nhân lao động luôn cần học tập, nâng cao trình độ kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của công việc, tăng thu nhập của mình. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Lên top