Người lao động không lan truyền thông tin không rõ nguồn về dịch COVID-19

Phun khử trùng chống dịch COVID-19 ở KCN Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Phun khử trùng chống dịch COVID-19 ở KCN Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Phun khử trùng chống dịch COVID-19 ở KCN Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top