Người lao động khó khăn quận Thanh Xuân nhận Túi An sinh Công đoàn

Anh Trần Văn Tuyên - thợ sơn Công ty TOYOTA Thanh Xuân - nhận Túi An sinh Công đoàn do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - Nguyễn Phi Thường trao. Ảnh: Kiều Vũ
Anh Trần Văn Tuyên - thợ sơn Công ty TOYOTA Thanh Xuân - nhận Túi An sinh Công đoàn do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - Nguyễn Phi Thường trao. Ảnh: Kiều Vũ
Anh Trần Văn Tuyên - thợ sơn Công ty TOYOTA Thanh Xuân - nhận Túi An sinh Công đoàn do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - Nguyễn Phi Thường trao. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top