Người lao động khó khăn của 11 CĐCS xây dựng Hà Nội nhận hàng thiết yếu

Trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn sáng 20.8 tại Công viên Thống nhất. Ảnh: CĐN
Trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn sáng 20.8 tại Công viên Thống nhất. Ảnh: CĐN
Trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn sáng 20.8 tại Công viên Thống nhất. Ảnh: CĐN
Lên top