TRANH CHẤP QUYỀN LỢI TẠI CTY CÀ PHÊ THẮNG LỢI:

Người lao động khiếu kiện kéo dài

Người dân yêu cầu Công ty Cà phê Thắng Lợi đảm bảo quyền lợi. Ảnh: HL
Người dân yêu cầu Công ty Cà phê Thắng Lợi đảm bảo quyền lợi. Ảnh: HL
Người dân yêu cầu Công ty Cà phê Thắng Lợi đảm bảo quyền lợi. Ảnh: HL
Lên top