Người lao động Khánh Hòa cần cân nhắc nhận BHXH 1 lần

Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo việc người lao động nhận BHXH một lần sẽ ảnh hưởng cuộc sống về lâu dài.
Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo việc người lao động nhận BHXH một lần sẽ ảnh hưởng cuộc sống về lâu dài.
Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo việc người lao động nhận BHXH một lần sẽ ảnh hưởng cuộc sống về lâu dài.
Lên top