Người lao động huyện Thanh Trì ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Đoàn viên, người lao động một đơn vị hưởng ứng sự vận động của LĐLĐ huyện ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. CĐH
Đoàn viên, người lao động một đơn vị hưởng ứng sự vận động của LĐLĐ huyện ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. CĐH
Đoàn viên, người lao động một đơn vị hưởng ứng sự vận động của LĐLĐ huyện ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. CĐH
Lên top