Người lao động huyện Sóc Sơn hiến hơn 600 đơn vị máu

Lễ phát động “Ngày hội Xuân hồng” năm 2020 do LĐLĐ huyện và UBND huyện Sóc Sơn phối hợp Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức.
Lễ phát động “Ngày hội Xuân hồng” năm 2020 do LĐLĐ huyện và UBND huyện Sóc Sơn phối hợp Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức.
Lễ phát động “Ngày hội Xuân hồng” năm 2020 do LĐLĐ huyện và UBND huyện Sóc Sơn phối hợp Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức.
Lên top