Người lao động huyện Hoài Đức được hưởng phúc lợi đoàn viên từ 14 đơn vị

LĐLĐ huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên với các đối tác. Ảnh: CĐH
LĐLĐ huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên với các đối tác. Ảnh: CĐH
LĐLĐ huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên với các đối tác. Ảnh: CĐH
Lên top