Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị:

Người lao động hưởng chế độ biên giới, hơn 1 năm chưa được chi trả

Người dân ở vùng biên giới Quảng Trị có cuộc sống khó khăn. Ảnh: HT.
Người dân ở vùng biên giới Quảng Trị có cuộc sống khó khăn. Ảnh: HT.
Người dân ở vùng biên giới Quảng Trị có cuộc sống khó khăn. Ảnh: HT.
Lên top