Người lao động hỏi- cán bộ công đoàn trả lời: LĐ nước ngoài làm việc tại VN có được gia nhập tổ chức CĐ?