Người lao động hào hứng, phấn khởi đi làm ngày Tết Dương lịch 2020

Công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam dự bữa ăn ca ngày 1.1.2020. Ảnh: Thanh Hải
Công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam dự bữa ăn ca ngày 1.1.2020. Ảnh: Thanh Hải
Công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam dự bữa ăn ca ngày 1.1.2020. Ảnh: Thanh Hải
Lên top