Người lao động Hải Phòng xây tuyến đường cây xanh nông thôn kiểu mẫu

Liên đoàn Lao động huyện An Dương (Hải Phòng) trao kinh phí hỗ trợ xã Đồng Thái. Ảnh: CTV
Liên đoàn Lao động huyện An Dương (Hải Phòng) trao kinh phí hỗ trợ xã Đồng Thái. Ảnh: CTV
Liên đoàn Lao động huyện An Dương (Hải Phòng) trao kinh phí hỗ trợ xã Đồng Thái. Ảnh: CTV
Lên top