Người lao động EVNGENCO 3 ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 700 triệu đồng

Đại diện EVNGENCO 3 trao 500 triệu đồng CNVCLĐ trong tổng công ty ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh Đức Long
Đại diện EVNGENCO 3 trao 500 triệu đồng CNVCLĐ trong tổng công ty ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh Đức Long
Đại diện EVNGENCO 3 trao 500 triệu đồng CNVCLĐ trong tổng công ty ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh Đức Long
Lên top