Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Người lao động EVNCPC hiến tặng 1.650 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng"

Người lao động EVNCPC hiến tặng 1.650 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng". Ảnh: TT
Người lao động EVNCPC hiến tặng 1.650 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng". Ảnh: TT
Người lao động EVNCPC hiến tặng 1.650 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng". Ảnh: TT
Lên top