Người lao động EVNCPC hiến tặng 1.650 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng"

Người lao động EVNCPC hiến tặng 1.650 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng". Ảnh: TT
Người lao động EVNCPC hiến tặng 1.650 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng". Ảnh: TT
Người lao động EVNCPC hiến tặng 1.650 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng". Ảnh: TT
Lên top