Người lao động được trả 100% tiền lương chờ việc do thiếu đơn hàng

Đại diện LĐLĐ Quận Gò Vấp và Giám đốc Công ty TNHH Làng hoa Gò Vấp ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận Gò Vấp và Giám đốc Công ty TNHH Làng hoa Gò Vấp ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận Gò Vấp và Giám đốc Công ty TNHH Làng hoa Gò Vấp ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Lên top