Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể:

Người lao động được thụ hưởng nhiều quyền lợi thiết thực

Công nhân dệt may được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực từ việc ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: PV
Công nhân dệt may được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực từ việc ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: PV
Công nhân dệt may được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực từ việc ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: PV
Lên top