Người lao động được miễn đóng Bảo hiểm y tế 8 tháng

Miễn đóng Bảo hiểm y tế 8 tháng cho người lao động, doanh nghiệp. Ảnh minh họa: LDO.
Miễn đóng Bảo hiểm y tế 8 tháng cho người lao động, doanh nghiệp. Ảnh minh họa: LDO.
Miễn đóng Bảo hiểm y tế 8 tháng cho người lao động, doanh nghiệp. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top