Người lao động được bồi thường hơn 150 triệu đồng vì công ty sa thải trái luật

Thỏa thuận giữ bằng gốc của DAG. Ảnh: Q.H
Thỏa thuận giữ bằng gốc của DAG. Ảnh: Q.H
Thỏa thuận giữ bằng gốc của DAG. Ảnh: Q.H
Lên top