Người lao động đứng về phía các anh chị!

Cán bộ CĐ Bình Dương vào khu phong tỏa trao hỗ trợ cho CN, NLĐ. Ảnh: Đình Trọng.
Cán bộ CĐ Bình Dương vào khu phong tỏa trao hỗ trợ cho CN, NLĐ. Ảnh: Đình Trọng.
Cán bộ CĐ Bình Dương vào khu phong tỏa trao hỗ trợ cho CN, NLĐ. Ảnh: Đình Trọng.
Lên top