Người lao động đến nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp phải chờ lịch hẹn

Người lao động đến trung tâm giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Anh Thư
Người lao động đến trung tâm giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Anh Thư
Người lao động đến trung tâm giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Anh Thư
Lên top