Đồng lòng chống dịch COVID-19:

Người lao động đề cao tinh thần cảnh giác, không thờ ơ với dịch

Công nhân Công ty Giày Hồng Bảo (huyện Đông Anh, Hà Nội) đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quế Chi
Công nhân Công ty Giày Hồng Bảo (huyện Đông Anh, Hà Nội) đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quế Chi
Công nhân Công ty Giày Hồng Bảo (huyện Đông Anh, Hà Nội) đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quế Chi
Lên top