Người lao động đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen. Ảnh: Ngọc Ánh
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen. Ảnh: Ngọc Ánh
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top