Người lao động cũ Cty CP Giày Thượng Đình: Cty đã phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch TP. Hà Nội

Ông Văn Tiến Đức - người lao động cũ của Cty CP Giày Thượng Đình giới thiệu văn bản của LĐLĐ TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Cty CP Giày Thượng Đình giải quyết đơn của ông và một số công dân. Ảnh: Xuân Trường
Ông Văn Tiến Đức - người lao động cũ của Cty CP Giày Thượng Đình giới thiệu văn bản của LĐLĐ TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Cty CP Giày Thượng Đình giải quyết đơn của ông và một số công dân. Ảnh: Xuân Trường
Ông Văn Tiến Đức - người lao động cũ của Cty CP Giày Thượng Đình giới thiệu văn bản của LĐLĐ TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Cty CP Giày Thượng Đình giải quyết đơn của ông và một số công dân. Ảnh: Xuân Trường
Lên top