Người lao động Cty Chè Thanh Bình (Lào Cai) được quản lý sổ BHXH

Người lao động được trực tiếp quản lý sổ BHXH của mình. Ảnh: Phạm Đình Trơn
Người lao động được trực tiếp quản lý sổ BHXH của mình. Ảnh: Phạm Đình Trơn
Người lao động được trực tiếp quản lý sổ BHXH của mình. Ảnh: Phạm Đình Trơn
Lên top