Người lao động Cty bảo vệ Hàm Long được bồi thường 60 triệu đồng

Trụ sở Cty Hàm Long tại Bắc Ninh. Ảnh: Quế Chi
Trụ sở Cty Hàm Long tại Bắc Ninh. Ảnh: Quế Chi
Trụ sở Cty Hàm Long tại Bắc Ninh. Ảnh: Quế Chi
Lên top