CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng:

Người lao động có Tết đầm ấm