Công ty Điện lực Quảng Trị:

"Người lao động có quyền từ chối công việc nếu không đảm bảo an toàn"

Ông Phan Văn Vĩnh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị trả lời kiến nghị của người lao động tại Hội nghị.
Ông Phan Văn Vĩnh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị trả lời kiến nghị của người lao động tại Hội nghị.
Ông Phan Văn Vĩnh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị trả lời kiến nghị của người lao động tại Hội nghị.
Lên top