Người lao động chưa mặn mà tìm việc sau dịch

Người lao động ở Đà Nẵng tìm thông tin tuyển dụng, việc làm sau dịch. 
Ảnh: Thuỳ Trang
Người lao động ở Đà Nẵng tìm thông tin tuyển dụng, việc làm sau dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Người lao động ở Đà Nẵng tìm thông tin tuyển dụng, việc làm sau dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top