Người lao động cho công ty vay tiền, được trả lại bằng… gạch

NLĐ Xí nghiệp gạch Đông Văn trao đổi vụ việc với phóng viên sáng 28.3.
NLĐ Xí nghiệp gạch Đông Văn trao đổi vụ việc với phóng viên sáng 28.3.
NLĐ Xí nghiệp gạch Đông Văn trao đổi vụ việc với phóng viên sáng 28.3.
Lên top