Người lao động chịu thiệt thòi khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động được tuyên truyền rõ hơn về quyền lợi của việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua các thư ngỏ tại nơi công cộng. Ảnh: Thanh Dũng
Người lao động được tuyên truyền rõ hơn về quyền lợi của việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua các thư ngỏ tại nơi công cộng. Ảnh: Thanh Dũng
Người lao động được tuyên truyền rõ hơn về quyền lợi của việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua các thư ngỏ tại nơi công cộng. Ảnh: Thanh Dũng
Lên top